AlfaChis Pärla´s R-kullen
   
AlfaChis Pärla & Krumelurens Black N Tansome

fick den 30 april. 2014 hela sju valpar, varav sex var i livet - fyra tikar och två hanar


Till valparkiv meny
 

 

Se! Utvecklingsbilder vecka för vecka

 
Pärla med sina sex nyfödda valpar  

 

 

 

Vilopaus! Mjölkbaren är ute för påfyllning.

Vi kommer att heta: Rico, Rino, Rosetta, Rosita, Rina, Rita

 

Pärla och Blackie´s valpar 1 vecka
   
  AlfaChis Rico
  AlfaChis Rino
  AlfaChis Rosetta
  AlfaChis Rosita
  AlfaChis Rina
  AlfaChis Rita
  tillbaka

Pärla och Blackie´s valpar 2 veckor
   
  AlfaChis Rico
  AlfaChis Rino
  AlfaChis Rosetta
  AlfaChis Rosita
  AlfaChis Rina
  AlfaChis Rita
tillbaka

Pärla och Blackie´s valpar 3 veckor
   
  AlfaChis Rico
  AlfaChis Rino
  AlfaChis Rosetta
AlfaChis Rosita
  AlfaChis Rina
  AlfaChis Rita
tillbaka

Pärla och Blackie´s valpar 4 veckor
   
  AlfaChis Rico
  AlfaChis Rino
  AlfaChis Rosetta
  AlfaChis Rosita
  AlfaChis Rina
AlfaChis Rita
tillbaka

Pärla och Blackie´s valpar 5 veckor
   
   
Pärla och Blackie´s valpar är nu fem veckor gamla och är ute i det fria för första gången, en mycket spännande upplevelse
AlfaChis Rico
  AlfaChis Rino
  AlfaChis Rosetta
  AlfaChis Rosita
  AlfaChis Rina
  AlfaChis Rita
tillbaka

Pärla och Blackie´s valpar 6 veckor
   
  AlfaChis Rico
  AlfaChis Rino
  AlfaChis Rosetta
  AlfaChis Rosita
  AlfaChis Rina
  AlfaChis Rita
tillbaka

Pärla och Blackie´s valpar 7 veckor
   
  AlfaChis Rico
  AlfaChis Rico
  AlfaChis Rino
  AlfaChis Rino
  AlfaChis Rosetta
  AlfaChis Rosetta
  AlfaChis Rosita
  AlfaChis Rosita
  AlfaChis Rina
  AlfaChis Rina
  AlfaChis Rita
  AlfaChis Rita
tillbaka till topp
Till valparkiv meny