AlfaChis Pärla U-kullen

 

 

 

AlfaChis Pärla & Tickawis Classic Taste "Darwin"

fick den 23 feb 2017 sex valpar varav fyra välartade valpar klarade sig

 

 

 

Se! Utvecklingsbilder vecka för vecka

 
Pärla med sina fyra nyfödda valpar    

 

 

 

 

Så var det dags för första fotograferingen

Vi kommer att heta:

Unistar (blå hane)

Unix (svart/vit hane)

Unique (svart/vit tik)

Utopia (rödsobel tik)

 

Pärla och Darwin's valpar 1 vecka
   
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 2 veckor
 
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 3 veckor
   
  AlfaChis Unistar
AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 4 veckor
   
AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 5 veckor
   
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 6 veckor
 
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 7 veckor
 
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 8 veckor
   
AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Videoklipp! Unistar, Unix, Unique och Utopia "Kul i valphagen" 6 veckor gamla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videoklipp! Unistar, Unix, Unique och Utopia "Kul i valphagen" 8 veckor gamla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tillbaka