AlfaChis Pärla U-kullen

 

 

 

AlfaChis Pärla & Tickawis Classic Taste "Darwin"

fick den 23 feb 2017 fyra välartade valpar - två tikar och två hanar

 

 

 

Se! Utvecklingsbilder vecka för vecka

 
Pärla med sina fyra nyfödda valpar    

 

 

 

 

Så var det dags för första fotograferingen

Vi kommer att heta:

Unistar (blå hane)

Unix (svart/vit hane)

Unique (svart/vit tik)

Utopia (rödsobel tik)

 

Pärla och Darwin's valpar 1 vecka
   
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 2 veckor
 
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 3 veckor
   
  AlfaChis Unistar
AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 4 veckor
   
AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 5 veckor
   
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 6 veckor
 
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 7 veckor
 
  AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Pärla och Darwin's valpar 8 veckor
   
AlfaChis Unistar
  AlfaChis Unix
  AlfaChis Unique
  AlfaChis Utopia
tillbaka

Videoklipp! Unistar, Unix, Unique och Utopia "Kul i valphagen" 6 veckor gamla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videoklipp! Unistar, Unix, Unique och Utopia "Kul i valphagen" 8 veckor gamla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tillbaka